Kategorie
posiadamy certyfikat :


Zaufało nam tysiące zadowolonych 
Klientów! Dziękujemy!

Nowości
kłódka systemowa AB60 - różne kolory
Netto: 9,76 zł
Brutto: 12,00 zł
wkładka systemowa KABA pExtra zastrzeżony klucz
Netto: 178,86 zł
Brutto: 220,00 zł
FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


1/ Jaki jest czas realizacji zamówienia?

To zależy od wybranych produktów, a dokładnie od producenta. Wszystkie zamówienia są bowiem realizowane w "macierzystych" zakładach produkcyjnych. Dlatego okres oczekiwania, liczony razem z transportem od producenta do nas i od nas do Klienta może się wahać w granicach od 3 do 21 dni roboczych. Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej Klienci otrzymują wyprodukowany dla Nich system po 10-14 dniach roboczych od momentu zaksięgowania przedpłaty na naszym koncie.Oczywiście w przypadku gotowych kompletów wkładek lub gotowych importowanych kłódek systemowych wysyłka następuje natychmiastowo (o ile towar jest dostępny w magazynie).

2/ Jak można złożyć zamówienie?

Istnieje kilka sposobów - do wyboru. Można skorzystać z systemu sklepowego www.e-klamki.pl. Wrzucić do koszyka i postępować zgodnie z instrukcją. Można złożyć zamówienie drogą mailową wysyłając na adres atest@e-klamki.pl lub e-klamki@wp.pl szczegółowe i kompletne zamówienie zawierające dane kontaktowe. W przypadku ewentualnego braku dostępu do sieci zawsze można skorzystać z faksu ( 82 565-64-22 ) lub telefonu 516-189-278. Poprawne skompletowanie systemu może być sprawą dość trudną, dlatego w każdej chwili chętnie służymy pomocą. Można dzwonić, pisać maile, składać prośby o oferty.

3/ Co oznaczają symbole "40", "50", "60" w kłódkach?

Są to szerokości korpusu podane w milimetrach. Na przykład kłódki Barcz 50/8 lub LOB KS50, będą miały korpus o szerokości 5cm i pałąk o średnicy 8mm.

4/ Jak zmierzyć długość wkładki?

Wymiary wkładek liczone są od otworu na wkręt z boku korpusu wkładki do każdego z dwóch końców. Na przykład symbol WA 30/40 oznacza, że wkładka z jednej strony do otworu na wkręt będzie miała 30mm a z drugiej 40mm. Wkładka wkładana jest w otwór zamka wpuszczanego i przykręcana wkrętem od czoła zamka. Od tego punktu w drzwiach należy zmierzyć grubość drzwi w dwóch kierunkach dodając do wyniku po około 1 cm na szyld wewnętrzny i zewnątrzny.

5/ Czy można dorobić kłódki i wkładki do posiadanego klucza?

Tak, pod warunkiem, że nie jest to wyrób chiński. Na podstawie klucza możemy rozbudować praktycznie każdy system zbudowany w oparciu o wyroby polskie. Ten klucz-wzór musimy wysłać do odpowiedniej fabryki z którą współpracujemy (np. LOB, Barcz itp.) - tego samego zakładu, z którego pochodzi produkt oryginalny Klienta. Klucze różnych producentów zazwyczaj do siebie nie pasują, więc musimy wysłać klucz w odpowiednie miejsce. Warto też pamiętać, że w prostych systemach 1 klucza nie da się połączyć ze sobą wyrobów podstawowych i atestowanych, ponieważ różnią się one między sobą profilem klucza. Na rynku równolegle funkcjonuje mnóstwo profilów a system możemy wykonać tylko w obrębie konkretnie jednego z nich.

6/ Jak odróżnić drzwi prawe od drzwi lewych oraz klamki P i L ?

7/ Co różni system 1 klucza i system Master Key?

System jednego klucza po prostu pozwala zastąpić pęk kluczy jednym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi. Jest to maksymalne uproszczenie systemu Master Key - bez kontroli dostępu.
Natomiast system Master Key (inaczej układ centralnego otwierania, układ klucza generalnego itp.) pozwala na otwarcie i zamknięcie dowolnej liczby drzwi jednym kluczem oraz wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń przy pomocy kluczy grupowych i indywidualnych.

8/ Co to jest system (układ) jednego klucza?

Jest to najprostszy system, który pozwala na otwarcie różnych wkładek bębenkowych, kłódek lub zamków wierzchnich tym samym kluczem (bez tzw. kontroli dostępu). Wszystkie produkty wykonane w systemie 1 klucza są otwierane tylko jednym kluczem, ewentualnie powielonym w nieograniczonej liczbie sztuk. Wyroby nie są ewidencjonowane a dorobienie klucza lub wyrobu zazwyczaj wiąże się z udostępnieniem jednego naciętego klucza. Klucz można więc dorobić w każdym punkcie dorabiania kluczy. Dla przykładu adresy punktów posiadających autoryzację firmy LOB S.A. znajdą Państwo na stronie www.lob.pl. Wyroby atestowane, zmontowane w układzie 1 klucza zachowują otrzymany atestu. W ramach jednego profilu klucza można łączyć ze sobą różne wyroby tego samego producenta.Nie można połączyć w jednym systemie (układzie) wyrobów podstawowych i atestowanych (inny typ klucza). Każdy układ powstaje w fabryce producenta (na przykład LOB S.A.), na nasze konkretne zlecenie, które składamy w imieniu Klienta.

9/ Czym jest system Master Key?

Master Key jest zintegrowanym systemem kluczy, zamków, kłódek, wkładek pozwalającym na otwarcie właścicielowi systemu jednym kluczem wszystkich pomieszczeń ; natomiast pozostali użytkownicy mogą otwierać wyłącznie te pomieszczenia, do których przyznano im dostęp. Master Key umożliwia dostęp do dowolnej liczby zamknięć za pomocą 1 klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych.

Kontrola dostępu polega na tym, że każdy użytkownik systemu otwiera jednym kluczem tylko te pomieszczenia, do których otwarcia jest uprawniony. W tym systemie każdy klucz ma swój określony poziom dostępu , czyli: otwiera jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. W skład takiego układu mogą wchodzić, w zależności od potrzeb, równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

Zastosowania systemów Master Key LOB: firmy (małe, średnie, duże), hotele, szpitale, biura i biurowce, spółdzielnie mieszkaniowe, centra i obiekty handlowe, fabryki i obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, domy jednorodzinne.

10/ Co to jest samozamykacz drzwiowy?

Samozamykacz drzwiowy jest mechanicznym lub elektromechanicznym urządzeniem, które zamyka drzwi, po uprzednim ich otwarciu. W pierwszym przypadku otwarcie drzwi następuje ręcznie, w drugim - automatycznie, dzięki pracy siłownika. Istnieje wiele kryteriów określających samozamykacze. Do najważniejszych należą: siła i sposób regulacji domyku, prędkość zamykania i odporność na mróz, liczba i sposób regulacji poszczególnych faz pracy (np. dobicie, tłumienie otwarcia), odporność na ogień, gwarantowana liczba bezawaryjnych cyklów pracy, kwestie estetyczne, kwestie bezpieczeństwa.

11/ Jak dzielimy samozamykacze?

Ze względu na sposób montażu na 4 grupy:

  • Nawierzchniowe m.in.: - montowane na górze ościeżnicy, - montowane na skrzydle drzwiowym, - montowane na ramie w okolicy zawiasów
  • Ukryte w ościeżnicy
  • Ukryte w podłodze
  • Ukryte w skrzydle drzwiowym

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie do korpusu zamykacza ramienia nożycowego, ale coraz częściej spotyka się zamiast ramion tzw. szyny ślizgowe o zdecydowanie większych niż ramiona walorach estetycznych.

12/ Jaka jest zasada działania samozamykacza?

W skrócie samozamykacz zatrzymuje w sprężynie energię powstałą podczas otwierania drzwi i uwalnia ją podczas zamykania. Aby ograniczyć prędkość zamykania drzwi, używane są hydrauliczne olejowe amortyzatory.

Zazwyczaj samozamykacze wyposażone są w 2 zawory regulujące pracę sprężyny i amortyzatorów a w efekcie prędkość zamykania drzwi w dwóch fazach. Faza pierwsza zasadnicza, mieszcząca się zazwyczaj w zakresie 180-15 stopni oznacza szybkie zamykanie się drzwi a następnie wyhamowanie na około 10-20 stopniu do fazy drugiej. Faza druga, czyli domknięcie, dobicie (zwykle w zakresie 15-0 stopni) oznacza wyraźnie mniejszą prędkość oraz docisk w celu zamknięcia drzwi. Funkcja "back check", czyli tłumienie otwierania zabezpiecza drzwi przed gwałtownym ich otwarciem i uszkodzeniem (np. porwaniem skrzydła drzwiowego przez wiatr i uderzeniem klamki o ścianę) i jest nazywaną funkcją "antywiatrową".

W przypadku siłowników otwierających drzwi automatycznie mamy szerokie możliwości konfiguracyjne, możemy do nich stosować tzw. "centralki" zarządzajace, różnego rodzaju przyciski i piloty, czujki np. ruchu, obecności, dymu - spełniające funkcje przeciwpożarowe. Są to jednak rozwiązania wielokrotnie droższe od klasycznych mechanicznych samozamykaczy.

13/ Co oznacza 6-cyfrowy kod na samozamykaczu?

Europejska norma EN 1154 wprowadza klasyfikację samozamykaczy w postaci tabeli z kodem 6-cyfrowym. Na zdjęciu poniżej widać przykład prawidłowego oznaczenia samozamykacza drzwiowego. Każdy producent jest zobowiązany do trwałego oznaczenia znakiem CE, numerem certyfikatu oraz tabeli klasyfikującej. Oznaczenie to najczęściej jest wybijane lub malowane na korpusie samozamykacza.

schemat normy: EN 1154

Kolumna pierwsza: cyfra 4 oznacza, że samozamykacz został przebadany do kąta rozwarcia 180°. Cyfrą 3 Oznacza badanie w zakresie od 105° do zera. Często dotyczy to samozamykaczy z szyną ślizgową, w których konstrukcja nie pozwala na otwarcie do kąta 180°.

Kolumna druga: cyfra 8 oznacza, że samozamykacz został poddany próbie 500 tys. cykli pełnego otwarcia i zamknięcia w zakresach podanych w kolumnie 1 i zachował swoje parametry.

Kolumna trzecia: oznaczenie siły samozamykacza wg EN 1154. Cyfry 3 i 4, oznaczają możliwość ustawienia siły 3 lub 4. Poniżej są podane podstawowe informacje dotyczące oznaczenia siły wg EN-PN 1154.

Kolumna czwarta: bardzo ważna dla producentów drzwi o odporności ogniowej: Cyfra 0 to oznaczenie, że samozamykacz nie może być zastosowany w zespołach drzwi przeciwpożarowych lub dymoszczelnych. Cyfra 1 oznacza dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Kolumna piąta: Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Określa się tylko klasę 1.

Kolumna szósta: odporność na korozję. Wyróżniamy pięć klas tej odporności:

0 – odporność nieokreślona, 1– niska, 2 – średnia, 3 – wysoka, 4 – bardzo wysoka

14/ O czym jeszcze należy pamiętać dobierając samozamykacz?

Ważnym elementem prawidłowego działania samozamykacza drzwiowego jest jego zachowanie przy niskich temperaturach. Norma EN 1154 określa precyzyjnie, o ile może się zwiększyć czas zamykania drzwi w przypadku obniżenia temperatury. Czas zamykania ustawiony w temperaturze otoczenia 20°C na 5 sekund od kąta 90˚ do zera może ulec zwiększeniu do 25 sekund przy temperaturze –15°C. Jest to dość dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze warunki klimatyczne. Należy zatem, wybierając samozamykacz, kierować się deklaracją producenta o zastosowaniu technologii termozaworów. Pozwala ona na utrzymanie prawie stałego czasu zamknięcia drzwi (kompensacja zmian lepkości oleju) w zakresie temperatur pracy od –15°C do 40°C. Dobierając samozamykacz do drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz, należy pamiętać o możliwości działania takiego czynnika atmosferycznego, jak wiatr. Silny wiatr oddziałując na otwierane skrzydło może spowodować zniszczenie drzwi lub zawiasów albo rozbić szkło wypełniające skrzydło, czy nawet elewację budynku. Aby temu zapobiec, należy dobrać samozamykacz z funkcją hydraulicznego, regulowanego tłumienia otwierania (back check). Funkcja ta pozwala na ograniczenie prędkości otwierającego się skrzydła drzwi w zakresie powyżej 70°.

 

* żródło: www.dorma.pl; artykuł prasowy z 12.02.2007
Koszyk
...jest pusty

Kontakt

"Atest" 

zamknięcia drzwiowe

22-100 Chełm ul. Hutnicza 3


e-mail:atest@e-klamki.pl

tel./fax (82) 565-64-22

gsm: 516-189-278

gsm: 727-663-528

na1klucz.pl   samozamykacz.pl

Polecamy
Wkładka Hektor 30/30 ATEST
Netto: 36,59 zł
Brutto: 45,00 zł
komplet 2 wkładek niklowanych Hektor atest 4 (B)
Netto: 77,24 zł
Brutto: 95,00 zł
Kłódka Tantal Steel ATEST
Netto: 91,06 zł
Brutto: 112,00 zł
Kłódka Granit1 Steel atest kl.4 antykorozyjna
Netto: 58,54 zł
Brutto: 72,00 zł
wkładka systemowa KABA GEGE AP1500 atest 4 B
Netto: 65,04 zł
Brutto: 80,00 zł
Jesteśmy także na:
.
Bestsellery
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.