Kategorie
posiadamy certyfikat :


Zaufało nam tysiące zadowolonych 
Klientów! Dziękujemy!

Nowości
wkładka systemowa KABA pExtra zastrzeżony klucz
Netto: 146.34 zł
Brutto: 180.00 zł
Wkładka systemowa LOB LOBIX atest 6
Netto: 97.56 zł
Brutto: 120.00 zł

Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.e-klamki.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom,

 1.2 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, itp.

 1.3 Sklep internetowy „e-klamki.pl” (www.e-klamki.pl) zwany dalej „Sklepem” stanowi własność firmy:

ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński

ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm

NIP 563-185-74-80, Regon 060622019

tel. kom.: 516-189-278 lub 727-663-528

Tel./Fax: 82 565-64-22, e-mail: atest@e-klamki.pl

Bank BGŻ 76 2030 0045 1110 0000 0183 1940,

zwanej dalej „Sprzedawcą”.

 1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

1.4 Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

1.5 Korzystanie ze sklepu internetowego „e-klamki.pl” odbywać się może wyłącznie w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

  

2. Zakupy, płatności i dostawa.

 2.1 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

 2.2 Ze względu na hurtowy charakter sprzedaży Sprzedawca realizuje wyłącznie zamówienia, których wartość netto przekracza 100 pln.

 2.3 Sprzedawca wystawia i dołącza do przesyłki kurierskiej fakturę VAT lub (na życzenie Klienta) paragon.

 2.4 Zamówione towary są dostarczane do Klienta na wskazany adres firmą kurierską.

 2.5 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

 2.6 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w hurtowni ATEST w Chełmie przy ul. Hutniczej 3 w godzinach 8-16,

 2.7 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej po złożeniu oferty proszony jest o niezwłoczne:

- podanie danych teleadresowych do wysyłki,

- wybór płatności (pobranie – koszt 30 zł brutto lub przelew na zasadzie przedpłaty – koszt 20 zł brutto),

- telefon kontaktowy, będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,

 2.8 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na rachunek Bank BGŻ 76 2030 0045 1110 0000 0183 1940,

 2.9 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

 2.10 Informacja o liczbie dni potrzebnych do realizacji zamówienia zamieszczona na stronie Sklepu jest orientacyjna. Standardowy termin realizacji zamówienia dla produktów typowych wynosi od 1 do 3 dni roboczych, ale może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia problemów w realizacji zamówienia (w szczególności braku towaru), Sprzedawca informuje Klienta o powstałych okolicznościach.

 2.11 Termin realizacji zamówień na drzwi wynosi zwykle od 4 do nawet 8 tygodni i zależy od zakładów stolarskich będących ich producentami. Drzwi są wykonywane zgodnie z zamówieniem Klienta, w ramach standardowego procesu produkcyjnego.

 2.12 W przypadku zamówień specjalnych: systemów jednego (wspólnego) klucza i układów „Master Key” okres realizacji jest dłuższy od standardowego, zależy od konkretnego producenta i zwykle mieści się w granicach 14-21 dni roboczych. Przewidywany orientacyjny termin wykonania systemu podany jest na podstronie konkretnego produktu. Skomplikowane systemy wymagają dokonania indywidualnej wyceny a ich realizacja może być dłuższa i jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie – w porozumieniu z Klientem. O braku możliwości wykonania zlecenia lub przedłużeniu terminu realizacji (np. przyczyny techniczne, awaria w fabryce, brak surowca) Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub elektronicznie.

 2.13 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze i w przypadku uszkodzenia spisać protokół szkody (druk kuriera) a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

 3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński

ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm

NIP 563-185-74-80, Regon 060622019

tel. kom.: 516-189-278 lub 727-663-528

Tel./Fax: 82 565-64-22, e-mail: atest@e-klamki.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.” Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Towar należy odesłać na adres ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 3.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Uwaga! Punkty 3 i 6 dotyczą zamówień specjalnych obejmujących systemy jednego klucza oraz systemy Master Key. Są one wykonywane (produkowane) na zlecenie Sprzedawcy w fabryce producenta specjalnie dla konkretnego Klienta, ściśle na podstawie zamówienia (planu klucza). Są to produkty specjalistyczne, które z uwagi na swoją niepowtarzalność i złożoną budowę przeznaczone są wyłącznie dla jednego odbiorcy – Klienta, który je zamówił i nie nadają się do użycia przez kogoś innego. W związku z tym instytucja odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn nie dotyczy wymienionych produktów, a zamówienia specjalne można wycofać tylko zanim nastąpi ich realizacja przez fabrykę producenta.

 3.4 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta), co oznacza, że w przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy do siedziby sprzedawcy (Sklepu), tj. ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński, ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm na koszt własny.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  

4. Reklamacja

 4.1 Reklamacje prosimy zgłaszać na adres:

ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński

ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm

NIP 563-185-74-80, Regon 060622019

tel. kom.: 516-189-278 lub 727-663-528

Tel./Fax: 82 565-64-22, e-mail: atest@e-klamki.pl

 4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

- zgłoszenie wady (usterki),

- roszczenie,

- dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

 4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

 

5. Poufność i ochrona prywatności

5.1 Firma ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

 

6. Postanowienia końcowe

 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.. Sprzedawca będący jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Klientów oraz zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich zmiany oraz do wycofania zgody na ich wykorzystywanie. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych, wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie Sprzedawcy. Sklep Sprzedawcy wykorzystuje pliki „Cookies”. Włączenie mechanizmu „Cookies” jest niezbędne do korzystania ze Sklepu. Każdy Klient może wyłączyć „Cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. „Polityka Cookies” sklepu internetowego „e-klamki.pl” została opisana na podstronie Sklepu http://e-klamki.pl/cookies-inf-16.html a korzystanie z serwisu "e-klamki.pl" oznacza akceptację „Polityki Cookies”.

Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24: W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

Chełm, 1-01-2015


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

ATEST Zamknięcia Drzwiowe Przemysław Kiziński

ul. Hutnicza 3, 22-100 Chełm

NIP 563-185-74-80, Regon 060622019

tel. kom.: 516-189-278 lub 727-663-528

Tel./Fax: 82 565-64-22, e-mail: atest@e-klamki.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 – Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

 – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 – Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………….;

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 ………………………………………………………………………………………………….

 Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kontynuuj
Koszyk
...jest pusty

Zobacz
Kontakt

"Atest" 

zamknięcia drzwiowe

22-100 Chełm ul. Hutnicza 3


e-mail:atest@e-klamki.pl

tel./fax (82) 565-64-22

gsm: 516-189-278

gsm: 727-663-528

na1klucz.pl   samozamykacz.pl

Polecamy
wkładka systemowa KABA GEGE AP1500 atest 4 B
Netto: 55.29 zł
Brutto: 68.01 zł
Kłódka Tantal Steel ATEST
Netto: 91.06 zł
Brutto: 112.00 zł
Wkładka Hektor 30/30 ATEST
Netto: 34.15 zł
Brutto: 42.00 zł
komplet 2 wkładek niklowanych Hektor atest 4 (B)
Netto: 65.04 zł
Brutto: 80.00 zł
Kłódka Granit1 Steel atest kl.4 antykorozyjna
Netto: 58.54 zł
Brutto: 72.00 zł
Jesteśmy także na:
.
Bestsellery