Pytania i odpowiedzi

 

Czy przy zakupach hurtowych można liczyć na rabat?

Oczywiście. Jesteśmy elastyczni i konkurencyjni. Dostosowujemy się do oczekiwań naszych klientów. Zapewniamy poziom cen adekwatny do wielkości zakupów. Przedstawiamy atrakcyjne oferty cenowe w przypadku większych zamówień. Prosimy śmiało dzwonić, pisać, wysyłać prośby o ofertę. Gwarantujemy rozwiązanie satysfakcjonujące dla klienta.

 

Jak zmierzyć i wymienić wkładkę?

Wymiary wkładek liczone są od otworu na wkręt z boku korpusu wkładki do każdego z dwóch końców wkładki. 

    

Na przykład symbol 30/50 oznacza, że wkładka z jednej strony do otworu na wkręt będzie miała 30mm długości, a z drugiej 50mm, tak jak wkładka na rysunku poglądowym obok.

Doradzamy wyjęcie z drzwi wymienianej wkładki przed dokonaniem pomiaru. Pozwoli to na wygodne i dokładne zmierzenie wkładki bębenkowej.

Można również dokonać pomiaru w drzwiach, nawet bez zamocowanej wkładki. Patrząc na listwę czołową zamka łatwo znaleźć miejsce na wkręt, którym przykręca się wkładkę do zamka. Od tego punktu należy zmierzyć grubość drzwi w obu kierunkach.

 

 
 

Film instruktażowy obok prezentuje sposób wymiany wkładki bębenkowej w drzwiach. Pierwszym krokiem jest zawsze dokonanie pomiaru długości wkładki. 

Interesują nas dwa wymiary liczone w milimetrach.

Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości szyldów wewnętrznych i zewnętrznych - średnio po około 1 cm na każdą stronę. 

 

Który atest jest wyższy? Klasa B czy klasa C? Klasa 4 czy klasa 6?

Każdy produkt przed uzyskaniem certyfikatu musi zostać poddany szczegółowym testom weryfikującym odporność tego produktu w aspekcie uszkodzeń mechanicznych, korozji, różnorodnych metod otwarcia, działania skrajnych temperatur, ognia itp. Od wyników tych testów zależy, do której klasy atestu można go przyporządkować. 

Zasada jest prosta: im wyższa cyfra (ew. litera alfabetu) tym wyższy atest. I tak wkładkę w klasie C będzie charakteryzowała większa odporność na włamanie niż wkładkę w klasie B. Podobnie zamek w klasie 7 będzie bardziej odporny na awaryjną próbę otwarcia niż zamek w klasie 5. 

Polskimi instytucjami certyfikującymi sprzedawane przez nas okucia drzwiowe są Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz Instytut Techniki Budowlanej. W naszej ofercie znajdują się również produkty zagranicznych producentów, które uzyskały bardzo wysokie atesty antywłamaniowe, ale zostały poddane certyfikacji nie w Polsce, lecz za granicą - w odpowiednich, zagranicznych instytucjach certyfikujących.   

 

Czy można dorobić kłódki i wkładki do posiadanego klucza?

To zależy od profilu klucza. Na pewno nie jest to możliwe w przypadku budżetowych produktów importowanych z Dalekiego Wschodu. Natomiast jeśli klucz pochodzi od producenta europejskiego, w szczególności polskiego, to istnieje bardzo duża szansa, że uda się rozbudować system o nowe produkty. W przypadku droższych produktów atestowanych wystarczy podanie kodu zapisanego na karcie. Można przesłać do nas zdjęcie lub skan takiej karty.  

 

Jak odróżnić drzwi prawe od drzwi lewych oraz klamki prawe i lewe?

Wyjaśnia to rysunek poniżej. Przede wszystkim trzeba ustalić, po której stronie drzwi się znajdujemy.

 

Co to jest system (układ) jednego klucza?

 

Jest to prosty system, który pozwala na otwarcie różnych zamknięć (wkładek, kłódek, zamków) tym samym kluczem.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania można zastąpić wiele kluczy jednym uniwersalnym kluczem, który otwiera wszystkie pomieszczenia. 

Zazwyczaj taki system można w przyszłości rozbudować o nowe produkty wysyłając do nas klucz lub podając kod klucza z dołączonej karty. Z kolei klucze można dorobić nawet w lokalnym zakładzie docinania kluczy, chyba że system obejmuje atestowane produkty klasy premium z zastrzeżeniami i ograniczeniami w dystrybucji surowca klucza. 

System 1 klucza może funkcjonować wyłącznie w obrębie tego samego profilu klucza. Produkty w których zastosowano inny profil klucza (inny producent, inny stopień zabezpieczenia antywłamaniowego, inny rozmiar klucza) nie mogą zostać włączone do jednego systemu.

 

Czym jest system Master Key?

Master Key jest zintegrowanym systemem kluczy, zamków, kłódek, wkładek pozwalającym na otwarcie właścicielowi systemu jednym kluczem wszystkich pomieszczeń ; natomiast pozostali użytkownicy mogą otwierać wyłącznie te pomieszczenia, do których przyznano im dostęp. Master Key umożliwia dostęp do dowolnej liczby zamknięć za pomocą 1 klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń, przy czym w dalszym ciągu możliwe jest stosowanie kluczy indywidualnych.

Kontrola dostępu polega na tym, że każdy użytkownik systemu otwiera jednym kluczem tylko te pomieszczenia, do których otwarcia jest uprawniony. W tym systemie każdy klucz ma swój określony poziom dostępu , czyli: otwiera jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. W skład takiego układu mogą wchodzić, w zależności od potrzeb, równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

 

Zastosowania systemów Master Key: firmy (małe, średnie, duże), hotele, szpitale, biura i biurowce, spółdzielnie mieszkaniowe, centra i obiekty handlowe, fabryki i obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, domy jednorodzinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak odróżnić system 1 klucza od systemu Master Key?

System jednego klucza pozwala po prostu zastąpić pęk kluczy jednym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi. Jest to maksymalne uproszczenie systemu Master Key - bez kontroli dostępu.
Natomiast system Master Key (inaczej układ centralnego otwierania, układ klucza generalnego itp.) pozwala na otwarcie i zamknięcie dowolnej liczby drzwi jednym kluczem oraz wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń przy pomocy kluczy grupowych i indywidualnych.

 

Co to jest samozamykacz drzwiowy?

Samozamykacz drzwiowy jest mechanicznym lub elektromechanicznym urządzeniem, które zamyka drzwi, po uprzednim ich otwarciu. W pierwszym przypadku otwarcie drzwi następuje ręcznie, w drugim - automatycznie, dzięki pracy siłownika. Istnieje wiele kryteriów określających samozamykacze. Do najważniejszych należą: siła i sposób regulacji domyku, prędkość zamykania i odporność na mróz, liczba i sposób regulacji poszczególnych faz pracy (np. dobicie, tłumienie otwarcia), odporność na ogień, gwarantowana liczba bezawaryjnych cyklów pracy, kwestie estetyczne, kwestie bezpieczeństwa.

Ze względu na sposób montażu samozamykacze można podzielić na:

  • Nawierzchniowe (spotykane najczęściej)
  • Ukryte w ościeżnicy
  • Ukryte w podłodze
  • Ukryte w skrzydle drzwiowym

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ramienia nożycowego do korpusu zamykacza nawierzchniowego, ale coraz częściej spotyka się zamiast ramion tzw. szyny ślizgowe o zdecydowanie większych niż ramiona walorach estetycznych.

 

Na jakiej zasadzie działa samozamykacz?

W skrócie samozamykacz zatrzymuje w sprężynie energię powstałą podczas otwierania drzwi i uwalnia ją podczas zamykania. Aby ograniczyć prędkość zamykania drzwi, używane są hydrauliczne olejowe amortyzatory.

Zazwyczaj samozamykacze wyposażone są w 2 zawory regulujące pracę sprężyny i amortyzatorów a w efekcie prędkość zamykania drzwi w dwóch fazach. Faza pierwsza zasadnicza, mieszcząca się zazwyczaj w zakresie 180-15 stopni oznacza szybkie zamykanie się drzwi a następnie wyhamowanie na około 10-20 stopniu do fazy drugiej. Faza druga, czyli domknięcie, dobicie (zwykle w zakresie 15-0 stopni) oznacza wyraźnie mniejszą prędkość oraz docisk w celu zamknięcia drzwi. Funkcja "back check", czyli tłumienie otwierania zabezpiecza drzwi przed gwałtownym ich otwarciem i uszkodzeniem (np. porwaniem skrzydła drzwiowego przez wiatr i uderzeniem klamki o ścianę) i jest nazywaną funkcją "antywiatrową".

 

Co oznacza 6-cyfrowy kod na samozamykaczu?

Europejska norma EN 1154 wprowadza klasyfikację samozamykaczy w postaci tabeli z kodem 6-cyfrowym. .

          

Na zdjęciu obok widać przykład prawidłowego oznaczenia samozamykacza drzwiowego. Każdy producent jest zobowiązany do trwałego oznaczenia znakiem CE, numerem certyfikatu oraz tabeli klasyfikującej. Oznaczenie to najczęściej jest wybijane lub malowane na korpusie samozamykacza.

Poniżej omówienie każdej kolumny z przykładowej tabeli.  

Kolumna pierwsza: cyfra 4 oznacza, że samozamykacz został przebadany do kąta rozwarcia 180°. Cyfrą 3 Oznacza badanie w zakresie od 105° do zera. Często dotyczy to samozamykaczy z szyną ślizgową, w których konstrukcja nie pozwala na otwarcie do kąta 180°.

Kolumna druga: cyfra 8 oznacza, że samozamykacz został poddany próbie 500 tys. cykli pełnego otwarcia i zamknięcia w zakresach podanych w kolumnie 1 i zachował swoje parametry.

                                                                                   

Kolumna trzecia: oznaczenie siły samozamykacza wg EN 1154. Cyfry 3 i 4, oznaczają możliwość ustawienia siły 3 lub 4.

W tabeli obok są podane podstawowe informacje dotyczące oznaczenia siły wg EN-PN 1154.

Kolumna czwarta: bardzo ważna dla producentów drzwi o odporności ogniowej: Cyfra 0 to oznaczenie, że samozamykacz nie może być zastosowany w zespołach drzwi przeciwpożarowych lub dymoszczelnych. Cyfra 1 oznacza dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Kolumna piąta: Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Określa się tylko klasę 1.

Kolumna szósta: odporność na korozję. Wyróżniamy pięć klas tej odporności:

0 – odporność nieokreślona, 1– niska, 2 – średnia, 3 – wysoka, 4 – bardzo wysoka

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl